به کار خودت برس

به کار خودت برس!
چیزی که 5 سال فرصت اش رو نداشتی!
برای ساختن زندگی ات که محتاج کسی نباشی!
این ارزش دارد!
کسی دلش برای آدم نمی سوزد!
خودت باید دلت برای خودت بسوزد!
این ارزش دارد!
دیگران چیزی دارند جفتک بزنند!
به فکرشان باشد!
تو چی!
باید به فکر خودت باشی!
این یعنی دوست داشتن!
دیگران و بی خیال!
کسی پیدا می شود به فکرشان باشد!
تو خوب باش!
خوبی خودت  رو بخواه!
زندگی ات از این بدتر نشود!
از همین حالا شروع کن!
خدا رو شکر از این حاشیه ها دور شدی!
آزاد شدی!
با آگاهی ادامه مسیر بده!
نون خشک سر سفره آدم باشد!
بهتر از هم نشین بد هست!
اینها منافع شان جای دیگه هست!
منافع خیلی ها دیگه رو باید تامین کنند!
تعلقی به زندگی ات ندارند!
مناسب زندگی ات نیستند!
آرامش و خوبی زندگی ات رو قربانی منافع این گشنه های بی آبروی وحشی نکن!
940127

/ 0 نظر / 15 بازدید