در دینت آمده تقوی یعنی دوری

جایگاه این وحشی ها در زندگی تو کجاست!

شرشون کم شده شکر خدا!

این خودت هستی که برای بهتر شدن زندگی ات از هر نظر!

اخلاق و ...!

باید تلاش کنی!

این وحشی ها!

همین که آرامش داری و بوی گند وحشی در زندگی ات نیست!

یک نعمت هست!

فردا که می روی ازت خوبی ات باقی باید بماند!

برای این تلاش کن!

در دینت آمده تقوی یعنی دوری!

ترک بدیها!

هر چند همیشه باید مراقب بود!

وحشی داعشی زیاد هست!

برای منافع اش هر وحشی گری می کند!

باید شناخت و مراقب بود!

برای حفظ آرامش و زندگی بهتر!

و دوری کرد!

حتی گفتن هش به وحشی هم عمر آدم رو تلف می کند!

940110

/ 0 نظر / 5 بازدید