تحلیل و بررسی مناسب

تحلیل و بررسی مناسب به شناخت بهتر آدم رو نزدیک می کند!
در شرایط فکری سالم!
یک هوای تازه می تونه فکر آدم بهتر نشون دهد!
یک پیاده روی!
همه اش یک گوشه و فکر گردن گاهی جنبه وهم دارد!
940124

/ 0 نظر / 10 بازدید