نه خودخواهانه و جاهلانه

این 5 سال در حاشیه ها گذشت!
خواستم کسی رو داشته باشم که در شرایط سخت زندگی ام کمک زندگی ام باشد!
اما دیدم منافع خیلی ها در میان هست!
برای منافع شان هر رفتاری انجام دادند!
به گفته خودشان جلوی بدبختی یک نفر رو می گرفتند!
من که شرایط زندگی ام مشخص بود!
وقتی شرایط یک خواسته رو نداشته باشی!
مثل رفتن به جنگ بدون مهمات هست!
تنها عمرت تلف می شود و آرامش ات!
دلیل خواسته هایم رو گفته بودم!
گفتم ندارم که نگویند به زور یکی رو می خواست مال خودش باشد!
خودخواهی!
و دیگرانی بخاطر منافع شان هر رفتاری رو انجام دادند!
هر چیزی رو دیدم!
هر رفتاری!
گاهی 20 ساعت در روز سردرد داشتم!
تجربه این همه موج رفتارها رو نداشتم!
اون هم از نزدیکانی که کمتر شناختی به خاطر درگیر بودن با کارم در این سالها داشتم!
تنها ظاهرشان رو دیده بودم!
لبخندی که بر لب داشتند!
نه باطن شان!
این اولین برخورد جدی من با اینها در این سالها بود!
چاقو کشیدند- تو گوشم زدند -و هر شکلی که می توانستند توهین کردند!
تنها بخاطر اینکه من جلوی منافع اونها ایستاده بودم!
آدم مناسبی از نگاه اونها نبودم!
خدا رو شکر رفتی یک آدم مناسب گیرت آمد مثل دیگران!
دیگرانی که کمتر باعث آزار و سلب آرامش ام شدند چون اونها غریب بودند و جلوی چشم ام نبودند!
رفتند دنبال زندگی خودشان!
خوشحال ام از اینکه خوب اند!
وقتی تعلقی ما به هم نداشتیم!
از همه اونها بخاطر خودخواهی و نادانسته هام معذرت می خوام اگر باعث نارحتی اونها شدم!
به خاطر شناخت کم خودم از زندگی و خودم و اونها!
فامیل این بود برایم!
آدم خوب مهم هست کسی که باعث آرامش باشد!
با یک چرخ نا مناسب کسی به جایی نمی رسد!
در زندگی نمی توان اشتباه کرد چون باید یک عمر زجرش و تحمل کنی!
خودت و دیگران!
منطقی باش!
خوب باش!
عاقلانه رفتار کن!
کسی که عقل درستی نداشته باشد و انتخاب های عاقلانه نمی تواند همراه و همنشین مناسب زندگی باشد!
تعارف ندارد!
وقتی عاقلانه رفتار کنی خودت و دیگران در امان هستند!
کسی گفت چند نفر در زندگی ات بودند تا حالا!
من از 17 سالگی شاید کسی در زندگی ام بوده که نتیجه ای جز دوری از اهداف واقعی زندگی ام نداشته هیچ سودی نداشته همه اش ضرر بوده است!
اما آدم دختر بازی نبودم تنها 5 نفر تا حالا!
اونها هم هدف ام برای زندگی بوده!
دو تا بنوعی همکار بودیم و شاید بیشتر به خاطر همین مشترکات با هم آشنا شدیم و آن یکی آخری فامیل و یکی دختر همکارم که اون بخاطر مشترکات کاری بود و رابطه با خانواده شان!
این بود آدمهای زندگی ام که برایش بیشتر از 10 سال صرف شد مجموعا!
10 سالی که می توانست برای ساختن زندگی ام صرف شود!
ایجاد شرایط مناسب برای زندگی بهتر!
سرمایه بزرگی رو از دست دادم!
که همان عمرم بود!
داستان منافع ادمها ادامه دارد!
قربانی خودخواهی خودت و دیگران و منفعت طلبی اونها نشوی!
اول با خودت کنار بیا!
شرایط خودت و دیگران رو درک کن!
همه چی رو منطقی بررسی کن و شناخت از خودت و زندگی و دیگران داشته باش بعد یک راه مناسب رو انتخاب کن!
شناخت باعث آگاهی و آگاهی باعث انتخاب بهتر و مناسب می شود!
با تامل!
با حوصله نه با عجله و احساسی!
عاقلانه!
نه خودخواهانه و جاهلانه!
خوداهی باعث میشه همه چی رو خوب نبینی!
درست و منطقی!
تنها خدا رو شکر زندگی خودم در این سالها خراب شد و دیگرانی آسیب ندیدند!
زندگی و خودم و دیگران بهتر شناختم!
اینها که تعلقی به زندگی ام نداشت!
مراقب باشید عمرتان تلف نشود!
همیشه شاد و موفق باشید!
دورتان پر آدم خوب!
اخلاق مناسب برایتان مهم ترین باشد!
چون هر چی باشد اخلاق مناسب نباشد!
زندگی دوام ندارد!
بقیه رو کم و زیاد می توان با اخلاق بدست آورد با تلاش سخت کوشی!
اخلاق پایه و اساس زندگی هست!
خودتان رو در گیر حاشیه نکنید عمرتان تنها تلف می شود!
خودتان ضرر می کنید!
آرامش تان رو از دست می دهید!
آرامش لازمه زندگی است!
مهرت برای آدم مناسب و زندگی خودت و کسانی که لیاقت محبت ات رو دارند بگذار نه هر اشغالی!
940111

/ 0 نظر / 5 بازدید