آغوش ام برای تو

دوستت دارم برای یک عمر کنارم باشی!

یک عمر هم برای با تو بودن کم هست!

دوست دارم تنها عشق آفرینش!

آغوش ام را برای با تو بودن!

تا همه زمان را برای نفس هایمان داشته باشی!

آغوش ام برای تو!

دوستت دارم!

لایق لحظه هایم!

تنها عشق دنیای من!

941117

/ 2 نظر / 11 بازدید
مامان نازدونه ها

عاشقانه هاتون هميشگي وبه اميد روزهايي همراه با عشق وشادي در كنارش[قلب]