# گذشته

این چند روز

یک مقدار خواب برای کنترل فشار روحی!تفکر!آرامش!دوری از اشخاص نا مناسب!محیط این چند روزه برای تفکر بهتر!اینطوری گذشت!این چند روز!940124
/ 0 نظر / 8 بازدید