آدم بمیره بهتر هست

آدم بمیره بهتر هست!
جایی که ریخت نحس چور باشد!
اسم کسی رو بیاورد!
اینها که دیگه غریبه اند!
یک مشت چور!
حالا این چورها باید اجازه دهند!
خدا این روزگار ماست!
اجازه اینجا هم دست اینها افتاده هست!
به گفته وحشی خودت ضرر می کنی!
دیگه این هم منافع چورهاست!
فراموش کن!
بگذار منافع همان چورها باشد!
انگار وجود ندارد!
اینو می خواهند!
باند خودشان هست!
انگار وجود ندارد!
ننگه برای آدم!
اون هم این بوزینه که خودش یک قرون می فروشد!
940123

/ 0 نظر / 10 بازدید