چه انتظاری داری

اون هم شاید ازدواج کرده یا اینها شوهرش می دهند!
خودش هم راضی هست چاره ای ندارد!
شاید کسی برای خودش دارد!

از کسی که بهت علاقه ای ندارد!
چه انتظاری داری!
شرط اول همین هست!
بعد اون علاقه مناسب هست یا نه!
940121

/ 0 نظر / 10 بازدید