مراقب سلامت زندگی ات باش

مراقب سلامت زندگی ات باش!

مراقب سلامت زندگی خودت و خانواده ات!

تا آدمهای خوب و موفقی باشند!

این دو پا اگر آدم بود اسمش می گذاشتند از همان اول انسان!

مراقب همنشین ات باش!

خوب باش!

941116

/ 0 نظر / 8 بازدید