امیدورام خیر باشد برای نسل جدید

دیگه کسی به فامیل کمتر نگاه می کند!

بیشتر نفع خودش!

میگه یکبار زندگی می کنم!

اون کسی رو که می خوام!

ما اینطوری زندگی می کنیم!

نسل بعدمان خودش مثل ما نفع خودش رو انتخاب می کند!

مثلا در شهر زاهدان زندگی می کنی!

بیرجندی هستی!

میری با یک زابلی ازدواج می کنی که استان اونهاست!

بیشتر از قومیت اونها اینجا هستند و بنوعی کشور اونهاست بومی اینجا هستند!

قدرت دست اونهاست!

با ازدواج با یک زن یا مرد زابلی راه خودت رو هموار تر می کنی!

اینطوری لااقل ظاهرا راحت تر هستی!

چون بنوعی هم آخور همون ها هستی!

دیگه کسی بهت نمی گه از اینجا برو ما بومی اینجا هستیم و قدرت دست ماست!

تازه منافع هم پیدا می کنه!

به آدمهای جدید!

فرصت های جدید!

شهر جدید!

هم دسترسی پیدا می کند!

بهش بگی نه ما با غریبه ازدواج نمی کنیم طرف برایت شمشیر می کشد!

بنوعی اونو آدم حساب نکردی!

خواهی نشوی رسوا یا همرنگ جماع شو یا سختی هاش رو تحمل کن!

کلا خوبه همه فرهنگ ها کنار هم زندیگ کنند با هم فرهنگ ها باعث اختلاف نباشد!

باعث پیوند با هم باشد!

مثلا بختیاری میگه من این لباس بومی و زبان رو دارم بیرجندی میگه من هم این لباس و زبان و مراسمات!

کنار هم می گذاریم می گویم ما این فرهنگ رو داریم!

فرهنگ مشترک می شود!

منافع مشترک!

امیدورام خیر باشد برای نسل جدید!

مهم خوب بودن هست!

کنار فامیل یا غریبه!

نهایت خودت باید برای خوب بودن خودت تلاش کنی!

از هیچ کس انتظار نداشته باش!

شاید کسی نخواهد تو خوب اشی!

تا خودش نفعی ببرد!

940119

/ 0 نظر / 14 بازدید