940202

نهایت خوبی برایتان به همراه داشته باشد!
خیر باشد!
خوبی خود و دیگران و در نظر بگیرید!
این یعنی عشق!
عشق!
نیاز به آگاهی و شناخت!
داشتن شرایط دارد!
آمادگی لازم!
مهارت لازم!
مناسب بودن!
بدرد هم خوردن!
خیلی چیزها به انسان یاد می دهد!
باعث آگاهی بیشتر و شناخت از خودت و دیگران می شود!
اگر دچار حاشیه نشوی!
چون می خواهی زندگی کنی!
عمرت تلف نشود!
برای خودت و دیگران خوبی به همراه داشته باشد!
خیر باشد!
عاقلانه رفتار کن!
عاقلانه!
940128

کسی که دلش برای خودش نسوزد!
کسی دلش برایش نمی سوزد!
اینو یادت باشد!
حالا برو معتاد شو!
940128

خدا می دونه الان صیغه کی هست!
940128

دنیای منافع هست!
هر کسی دنبال منفعت طلبی خودش!
مانع منافع دیگران نشو!
عرشیا یا هر کس دیگه!
به اونها کاری نداشته باش!
زندگی خودت و بساز!
شغال ها هم هر گوشه در کمین و مثل ذات کثیف شان در حال فکر هستند!
یکی در رویای هم خوابی با دیگری!
اگر می شد عالی می شد!
940128

عرشیا پسر خوبی هست!
راه درست رو انتخاب می کند!
به الگوهای بد توجه نمی کند!
خودش راه درست رو انتخاب می کند!
عاقل و باهوش هست!
مرد!
تنها تو ازش دور باش!
تا تاثیر بد روش نگذاری!
940128

اون کنار مادرش لذت می برد از با هم بودن!
کنار خانواده اش!
اونها بهترین عشق برای هم هستند!
بهترین دوست!
تا آخرین لحظه زندگی اش!
940201

مهم ترین چیز برایت کار و زندگی ات بود!
نه حاشیه ها!
چون با آن زندگی ساخته می شد!
حفظ توانهایهایت!
برای اداره زندگی!
تداوم آن!
940201

وقتی ازدواج کنی!
نیاز جنسی ات برآورده می شود!
دیگه وقت ات در این حاشیه هاش نمی گذرد!
940201


من که خیلی وقت پیش گفته نباید پول تو جیب این وحشی ها ریخت!
تمام تروریست منطقه از همین پول ها تغذیه می شوند!
هر چند ماهی در استانی که زندگی می کنم عده ای بی گناه قربانی همین تروریست هستند!
شب ها که صبح اش با صدای بمب بیدار می شدم!
و به دلیل عادی شدن می گفتم چیزی نیست بمب بود!
خوب شد بزرگی کشته شد و گرنه جان نا قابل مردم مثل همیشه ارزش نداشت تا کاری کنند!
من هم بعد از اولین سر بریدن های تاریخ مدرن که در گوشه کنار خودمان شکل گرفت!؟
و حالا داعش ادامه دهنده را همان هست!
فیلم تروریست خودم رو ساختم!
گفتم بلاخره یک روزی عقاب هم باشی پرهایت خواهد سوخت با این آتشی که روشن کردی!
که همین شد همه دیدند در آسمان به دام افتاد!
بله ما کنار مرز هر ماه قربانی می دهیم برای امنیت کسانی که در حاشیه مرز نیستند!
پول حج رو بدهیم مدرسه و هزینه ازدواج تامین کنیم تا فساد و نادانی که دین گفته نباشد نباشد!
کار!
مصری ها هم ما را به مسابقات قران در کشور مزدورشان دعوت نکردند!
همان قران بزند به سرت!
آدم آدم باشد!
بهتر است تا مسلمانی آمثال داعش تو باشد!
که زن ها را بعد تجاوز گروهی بعنوان برده می فروشند!
به دختر 8 ساله هم تجاوز می کنند!
و مردهایشان رو سر می برند!
لعنت به آل صعود مزدور!
که تاریخ را بخوانید با خون ریزی سر کار آمدند!
مثل نوچه هایشان داعشی های بی شرف که هزار بار تکیه تکیه یشان کنیم باز کم هست!
ریخت خون کثیف شان ثواب دارد!
940202

یک کتاب شروع کردم به خوندن کتاب خوب رو مثل استاد خوب آدم می فهمد و لذت می برد!
940202

در انتخاب ها دقت کن!
تا بعد پشیمان نشوی!
با حوصله و شناخت و آگاهی!
هر کاری نیاز به دانش دارد!
940202

یک نفر را می خوای بشناسی!
بهش اعتماد کنی!
زمانی می برد!
برای دوستی!
زندگی!
همکاری!
شناخت لازم هست!
می توان بهاش همراه و همول و هماهنگ بود!
سازگار!
مناسب هم هستید!
اخلاق و رفتار و افکار!
تناسب خانواده گی!
فرهنگی و ...!
می توانید با هم زندگی کنید!
توانایی!
مهارت!
درک شرایط!
قابل تحمل برای هم هستید!
شرایط شما برای هم قابل پذیرش هست!
همه این نیاز به شناخت و آگاهی دارد!
زمانی می برد!
940202

و برای اون می توانی مثل یک پدر و برای مریم یک شوهر واقعی باشی!
در شرایط سخت!
هر شرایطی!
اینها فرق می کند با یک دوست داشتن معمولی!
بچه ات مریض شود یا همسرت آرام و قرار نداشته باشی!
940202

وقتی حرفهایت را به این اشغالها که خودشان زندگی ات رو نابود کردند می گویی!
مثلا بگویی زندگی ام در این سالها خراب شد!
از بهترین به صفر رسیدم!
بخاطر درگیر شدن با این حاشیه!
پررو تر می شوند!
وحشی ها!
زمینه تحقیر و کوچک شدن خودت!
از دست رفتن انگیزه برای تلاش و آرامش!
خودت رو هم تحقیر می کنی!
دزد که دلش برایت نسوخته و نمی سوزد!
به فکر زندگی خودت باش!
دلیل ندارد بک یک آشغال زندگی ات را بگویی!
برای خودت ارزش قائل باش!
940202

زندگی با یک چور مثل کلفتی و بردگی هست!
همش باید تحقیر شوی!
به غریبه رو بدهی!
اختیار دار زندگی ات می شود!
مردم برای استقلال می جنگند!
تا زندگی آنها به غارت بیگانه نرود!
تآ آرامش و هویت داشته باشند!
اون که اینها رو تصاحب کرده است!
خودش را صاحب اختیار همه می داند!
حق تعیین تکلیف!
تو که اینو از اون که بدرک رفت!
دیدی!
940202

طرف شغال میگه اینها رو میدم به بوزینه های برادرم!
اینها هم کسی ندارند!
چور می گیرند!
مجبورند همین جا کنار هم زندگی کنند!
940202

/ 0 نظر / 10 بازدید