یک ماه مانده به بهار

هوا اینجا گرم شده!
یک ماه مانده به بهار!
دلت نمیاد خونه باشی!
هی می خوای بری بیرون!
هوای تازه!
جون دوست دارم!
دیدم مردم ساعت 11 شب یک پارک حاشیه شهر هستند!
اینو بهش میگن زندگی کردن و نفس کشیدن!
نه،تنها نفس کشیدن!
لذت بردن و زندگی کردن!
931126

/ 0 نظر / 5 بازدید