امروز بازار بودم

امروز بازار بودم قیمت سه راه محافظ دار از 13 تومان تا 53 توان بود!

یک استاندارد حدود 20 تومان گرفتم یک سال گرانتی!

25 تومان می گفت!

اگر بیشتر می گتشم بهتر بود!

چون مغازه جلوتر یکی بهتر هم داشت!

مناسب تر هر چند گارانتی نداشت!

یک فلش هم با چند روز تحقیق گرفتم!

حدود 30 تومان!

بقیه جاها گران تر بود!

940123

/ 0 نظر / 13 بازدید