نسل قبل ما سختی های خودش رو داشته

نسل قبل ما سختی های خودش رو داشته!
تا همین سالهای گذشته اغلب روستاها آب و برق و ... نداشتند!
بهداشت مناسب نبوده!
باز هم سختی هست اما کمتر!
امیدوارم این بهتر بودن ادامه داشته باشد!
940109

/ 0 نظر / 5 بازدید