وقتی علاقه ای برای من

وقتی علاقه ای برای من دوست داشتنی،خواستنی!
مناسب بودنی در رابطه نباشد!
انگار آدم با یک هرزه زندگی می کند!
برای ساعتی!
تمام ساعت ها کسی رو ندارد!
بجز نفرت!
زجر کشیدن!
رابطه من و او هم دیگر همین حالت رو دارد!
اون هم یکی مثل دیگر خانواده و طایفه اش!
حالا که دیگر غریبه ای بیش نیستند!
به فکر عمر خودت و سلامتی زندگی خودت باش!
آرامش ات که از هر چی مهم تر است!
علاقه ای که با تو بار خواستن شکل بگیرد!
چیزی جز ذلت و ننگ و بدبختی نیست!
وقتی زمان کافی هر دو طرف داشته اند!
برای شناخت و فکر کردن!
940122

/ 0 نظر / 11 بازدید