چند موضوعی

هر موقع خصلت گشنگی در شخصی رو دیدی!
ازش دوری کن!
با گرگ گرسنه فرقی ندارد!
دوری کن!
940405

اول خودت باید کمک خودت باشی تا بتونی به دنیا کمک کنی کسی که خودش رو نتونه جمع کنه دنیا هم اون جمع نمی کند!
940405

پول نداشته باشی نه می توانی خرج شکم فرزندات رو بدهی نه تحصیل نه ....!
بی کس باشی بهتره تا یکی دیگه به خاطر تو بدبخت شود!
940405

منافع در دنیا حرف اول رو در هر رابطه و در زندگی می زند!
یادت باشد!
قربانی منافع دیگران نشوی!
940405

خواهر به برادر!
پدر و مادر به فرزند رحم ندارند!
تا چه رسد به دیگران!
دوری کن از بدیها!
انسان مناسبی برای خودت و خوبهای دنیا باش!
تمام انرژی و زمانت رو برای این بگذار!
زمان بهترین سرمایه زندگی ات هست!
940405

تمام سعی ات رو در زندگی ات داشته باش!
تا محتاج کسی نباشی!
خدا آدم محتاج هیچ کس نکند تا چه رسد به نا کس!
940405

/ 0 نظر / 24 بازدید