اونها بهت نیازی ندارند

عرشیا بهت نیازی ندارد!
دیگه بزرگ شده است!
اونها بهت نیازی ندارند!
به خودت هم گفته است!
اونها بدون تو هم خوبند!
مثل این سالها!
تو به فکر زندگی خودت باش!
اونها به فکر خوبی و زندگی خودشان هستند!
به آبرویشان احترام بگذار!
بدرد زندگی با اینها نمی خوری!
زندگی خودت رو خراب نکن!
نمی توانی با اینها سازگار باشی!
فراموش کن!
940127

/ 0 نظر / 11 بازدید