نسل امروز کنار نسلی بدنیا آمده که اغلب تحصیل کرده هستند

نسل امروز کنار نسلی بدنیا آمده که اغلب تحصیل کرده هستند!

اگر جواب دادی به صفر در زیان انگلیسی چی میگند نشون میده با سوادی نه با مدرک!

خلاصه باید از این نسل جدید بیشتر انتظار داشت!

تا آگاه تر باشند!

با وجود این همه امکانات!

940108

/ 0 نظر / 6 بازدید