طرف واسه منافع خودش هر کاری می کند

طرف واسه منافع خودش هر کاری می کند!
تو چه انتظاری داری!
تو که می شناسی!
این هم دنبال منافع خودش و باند خودش!
تو که می شناسی!
از این دزدها گرفته تا این فاحشه ها و گشنه ها!
تو خوب باش!
زندگی خودت رو داشته باش!
مراقب باش به گوه نکشند این اشغالها!
تو فرق داری با این اشغالها!
گشنه ها!
تو خوب باش و دور باش برای آرامش ات!
اینو خوب می فهمی و درک می کنی!
تنها دور باش!
از این بی شرف ها!
تا بدتر نشوی!
خودش یک نعمت و رحمت است دوری از این اشغالها!
وحشی ها!
ثواب ورحمت است برای سالم بودن زندگی خودت!
خدا رو شکر!
940126

/ 0 نظر / 12 بازدید