چند نکته

بعضی ها دهنشون مثل مارمولک بازه!
کی تو از دهان دیگران بیافتی!
اون ها صاحب خوراکی شوند!
بعضی ها هم این مسیر و با بریدن رابطه ات با دیگران هموار می کنند!
یعنی اینقدر موجودات این دنیا گشنه اند!
رحم کن اس کریم!


بضی ها عشق شان خوابیدن با دوست پسرشون تنها نیست!
عشقون اینه خرج زندگی شان رو داشته باشند!
آبرومندانه!
مرحبا به غیرت ات بانو!


بزرگترین نقطه ضعف یک مرد چیه!!!
اینه آشپزی بلد نباشه!
آی مردها اینجاها دیگه کم میارند اغلب!
هنوز دستگاهی برای این کار اختراع نشده!
یک هفته گرسنگی بهش بده!
میفهمه زندگی یعنی چی!
نیم رو سوخته بخور نوش جانت!
( :

وقتی تنوع آفریده های خدا می بینی!
این همه زندگی های متفاوت و رنگارنگ!
با تمام درد هایت ذوق می کنی!
میگی شکرت خدا این همه زیبایی آفریدی!
رنگین کمان زیبای زندگی!
تا احساس خستگی و یکنواختی نکنم!
از آواز گنجشک ها اول صبح تا صدای جیرجیرک ها غروب خورشید!

/ 0 نظر / 18 بازدید