نمی دونم

اونها ازت می خواهند تو بیایی خواستگاریش!
شاید باهات برخورد انجام بدهند!
اما می خواد دوباره بیایی!
تا آخر که راضی شوند!
اما اون ناراضی!
اون می خواد کنارت باشد!
مثل هما تصویر زیبات!
نمی دونم!
!!!
940122

/ 0 نظر / 13 بازدید