یادداشت ها تا 940520

کلا از زندگی ات اینها رو پاک کن!
940312

سرنوشت ما دست یک مشت توله سگ بیشعور هست!
ما چه کار می توانیم بکنیم!
جز دانستن آن!
نهایت بدبختی ما!
930313

طرف می بینه جای دیگه داریم علاقه نشون می دهیم!
خبر ها بهش می رسد!
کف می کنند!
آدم حسابش نمی کنیم!
به زندگی آدم میرند!
برو آدم باشد!
نرین به حیثت مردم بدبخت!
دست بر دار هم نیستند سگ ها!
ذات سگ همینه!
930313

پاک باش!
دور باش!
تا سالم باشی!
روح و جسم ات!
زندگی ات!
930313

عاقل باش!
دور باش از این احمق های توله سگ!
تا زندگی ات به گوه کشیده نشود!
بیشعورند زندگی ات رو هم به گوه می کشند!
تنها دور باش!
از این توله سگ ها!
930313

وحشی رو به زندگی ات راه بدهی!
یک عمر باید به گوه خوردن راضی شوی!
بوی گوه رو تحمل کنی!
930314

وحشی ها به فکر هم نباشند!
کی باشد!
برای به گوه کشیدن زندگی دیگران!
طرف کیف می کند!
کسی نداشته باشی!
تا نوبت به ریدن به زندگی ات برسد!
آخر باید یکی گوه رو هم آدم حساب کند!
فرصت باید بهش داده شود!
930315

باندی دارند!
هماهنگ!
هدف ها!
افکار!
چون در یک گروه با هم باید همراه باشند!
اون کی با بی احترامی اش بهت گفت در فکرش هدف دیگری دارد!
دنیای بهتر!
آدم بهتر!
زندگی بهتر!
زندگی که باند خودش هم قبول داشته باشند!
این هست واقعیت!
930315


دنیای منافع هست!
خودت دیدی و می بینی!
طرف نفع اش جایی باشد!
یا بداند منافع دیگری هست!
رحمی ندارند!
دیدی و می بینی!
بهت میگن خفه شو برای منافع شان!
قدرت طلبی شان!
هدف هایشان!
این برخوردها را با تو دارند!
منافع شان در میان هست!
منافع شان مهم تر است!
خوشبختی شان!
خوبی شان!
دور باش!
تا مانع منافع اونها نشوی!
قدرت شان بیشتر است!
به فکر آبروی خودت باش!
از بی آبرو دوری کن!
وحشی!
تا آرامش داشته باشی!
فعلا گشنه ها ظاهرا سیر شدند!
کسی شدند!
دور باش دور!
دور!
برای آبرو!
انسانیت؟!
930316

آره اون باید خرج بچه اش رو بدهد!
خونه و زندگی!
میان این بی شرف های وحشی گشنه!
درک می کنم!
دستت رو می بوسم!
مثل تو آزاد نیست الان یاد بگیرد!
وقت آزاد ندارد!
من هم برای زندگی ام لازم دارم!
بدردم بخورد!
930316

طرف نمی خواد با غریبه باشه!
چون منافع اش بین خودی ها شاید به خطر بیافتد!
واسه منافعی هست!
930316

بعد یک مدتی زمان سکس لذت خودش رو دارد!
940316

طرف معنی سکس خوب می دونه وسیله اش هست!
کردنی تر بهتر!
به نفع خودش هم هست!
شرم نمی خواد!
940316

ساعت هایی که وقت ات رو برای اشغال هایی که تعلقی به زندگی ات ندارند تلف می کنی برای بهتر شدن زندگی ات بگذاری لا اقل آدم موفقی خواهی بود حتی اگر تنها باشی این مهم است!
940328

اگر تا دیروز حرف های خاله زنکی برای پای محفل های خانوادگی بود و تلفن!
حالا وایبر و.....
مراقب زندگی تان باشید!
حریمی دیگر وجود ندارد!
اشغال ها پاتوق شان در ابزار های جدید هست!
حریمی دیگر وجود ندارد!
940328

اگر خودت آبرویت به دیگران نبخشی کسی نمی تواند بی آبرویت کند!
مراقب حرف ها و رفتارت باش!
940328

بهتره بری جای که لازم هست رفتن یعنی عشق به خودت و زندگی ات!
ماندن یعنی از دست دادن آرامش و عمرت!
940328


بعضی ها دهنشون مثل مارمولک بازه!
کی تو از دهان دیگران بیافتی!
اون ها صاحب خوراکی شوند!
بعضی ها هم این مسیر و با بریدن رابطه ات با دیگران هموار می کنند!
یعنی اینقدر موجودات این دنیا گشنه اند!
رحم کن اس کریم!

بهتره بری جای که لازم هست رفتن یعنی عشق به خودت و زندگی ات!
ماندن یعنی از دست دادن آرامش و عمرت!


بضی ها عشق شان خوابیدن با دوست پسرشون تنها نیست!
عشقون اینه خرج زندگی شان رو داشته باشند!
آبرومندانه!
مرحبا به غیرت ات بانو!


بزرگترین نقطه ضعف یک مرد چیه!!!
اینه آشپزی بلد نباشه!
آی مردها اینجاها دیگه کم میارند اغلب!
هنوز دستگاهی برای این کار اختراع نشده!
یک هفته گرسنگی بهش بده!
میفهمه زندگی یعنی چی!
نیم رو سوخته بخور نوش جانت!
( :

وقتی تنوع آفریده های خدا می بینی!
این همه زندگی های متفاوت و رنگارنگ!
با تمام درد هایت ذوق می کنی!
میگی شکرت خدا این همه زیبایی آفریدی!
رنگین کمان زیبای زندگی!
تا احساس خستگی و یکنواختی نکنم!
از آواز گنجشک ها اول صبح تا صدای جیرجیرک ها غروب خورشید!
940328

یک موضوع
طلاق بنظرت یعنی چی!
یعنی فرصت دوباره، رهایی، آرامش
نظر خودته چیه؟
من تجربه نکردم کلا جدا شدن از هر کس برام سخته!
اما گاهی لازمه استفاده بشه الان دارم از یک نفر جدا میشم در زندگی ام نبوده از لحاظ عاطفی جدا میشم ناراحت نیستم!
گاهی وقتا وقتی آدم با خودش فکر میکنه و منطقی همه چیو میبینه اصلا ناراحت نمیشه
پایان
940401

استقلال رو در زندگی ات سعی کن بدست بیاوری!
استقلال!
وابسته نبودن!
وابسته بودن مثل یک اهرم نارنجک هست دست دیگران!
هر وقت خواستند از بین می برند تو را!
استقلال از هر نظر!
مالی و...!
داشتن توانایی های لازم زندگی بهت استقلال می دهد!
940402

همیشه برایم یادگیری زبان مهم بوده و الان مهم تر هست!
به بچه ها و خودمان اگر دیگه دیر نشده فرصت یادگیری بدهید چون لازم هست!
همیه اینو دوست داشتم بهش توجه بشه!


آخر هر چی رو نگاه کنی منافع آدمها وجود دارد!
هر چی!
مراقب باش قربانی منافع دیگران و قدرت طلبی و هدف مندی انسانها نشوی!
اینها طبیعی هست در همه وجود دارد!
همه ما دنبال منافع هستیم!
بهتر، بهتر!!!
برتری!
چهره زیباتر!
ماشین بهتر!
خونه بهتر!
داماد بهتر!
عروس بهتر!
و.....
اینها در ذات همه ماست!
زندگی بدون اینها وجود ندارد!
اگر باشه محکوم به فناست در این رقابت!
940402


همیشه برایم یادگیری زبان مهم بوده و الان مهم تر هست!
به بچه ها و خودمان اگر دیگه دیر نشده فرصت یادگیری بدهید چون لازم هست!
همیه اینو دوست داشتم بهش توجه بشه!
940402


هر خواستنی دوست داشتن نیست مردم آزاری هست!
شاید آدم نخواد اونوقت چی!!!!
میشه داستان مار و پونه!!!
940204

طرف برای کون اش هم شان تعین می کند تا چه رسد به چیزهای دیگه!
تو بیای کون منو بکنی!
940402

طرف دنبال فرصت هست!
جزیی از همون باند هست!
مهم زاییدن هست!
شاید منافع شان از اون باند هم بیشتر شود!
اونها برایش عددی نباشند!
باند و بودن باهاش یعنی انگیزه و بهانه کار!
برادر عروس که راضی یا بنوعی برادر ها یا خواهر و مادر و پدر و عمه و ...!
دیگران این راه رو رفتند و خوبند و خانواده و فرزند دارند چرا ما نداشته باشیم!
940402

طرف داره زور میزنه رسما وارد بشه خودش رو نشون بده کون دادن رسمی اینطوری از غار بیرون نمیاد!
الان که گشنگی و ترس از ترشید گی و حرف مردم هم هست دیگه فشار بیشتر!
940402

هر موقع خصلت گشنگی در شخصی رو دیدی!
ازش دوری کن!
با گرگ گرسنه فرقی ندارد!
دوری کن!
940405

اول خودت باید کمک خودت باشی تا بتونی به دنیا کمک کنی کسی که خودش رو نتونه جمع کنه دنیا هم اون جمع نمی کند!
940405

پول نداشته باشی نه می توانی خرج شکم فرزندات رو بدهی نه تحصیل نه ....!
بی کس باشی بهتره تا یکی دیگه به خاطر تو بدبخت شود!
940405

منافع در دنیا حرف اول رو در هر رابطه و در زندگی می زند!
یادت باشد!
قربانی منافع دیگران نشوی!
940405

خواهر به برادر!
پدر و مادر به فرزند رحم ندارند!
تا چه رسد به دیگران!
دوری کن از بدیها!
انسان مناسبی برای خودت و خوبهای دنیا باش!
تمام انرژی و زمانت رو برای این بگذار!
زمان بهترین سرمایه زندگی ات هست!
940405

تمام سعی ات رو در زندگی ات داشته باش!
تا محتاج کسی نباشی!
خدا آدم محتاج هیچ کس نکند تا چه رسد به نا کس!
940405

خیلی جاها چونه گیر مشخص است می دونی نتیجه هست!
قانون های که گاهی به نفع یک عده و گاهی نیاز به بازنگری دارند!
زندگی مان با همین قوانین در هم آمیخته!
آگاهی لازم رو از روند قانونی هر کاری داشته باشیم!
تا دچار مشکل نشویم!
کارهایتان قانونی باشد!
کمتر خودتان زیر سوال می روید!
940408

آدم فکر کنه کسی رو نداره زودتر مستقل میشه !!
تواناتر!
کس می خوای چه کار!
در این ناکسی!
940506

جقدر اشغالند کسانی که در فکرشان از دیگران معشوق می سازند بدون آنکه هیچ معیار مشترکی کسی با آنها نداشته باشد! جای شان در سطل اشغال هست!
940506

سخت تر از این نیست آدم برای زندگی اش پیش کسی رو بزند!
بهتر از این نیست آدم اشغالی که باعث صلب آرامش اش باشد در زندگی اش نباشد!
940508

در ابن دنیا بدبخت تر از بدبخت هایی که دیدی هم هست فقط نوبت بهشون نرسیده استعداشون رو نشون بدهند!
940508

پیش تو که می نویسم ازش و از شما شاید خجالت می کشم!
 وقتی برگشتم یک هفته ای به آرامش و حرفه سابق ام و خودت شاهد بودی!
داشتم تلاش می کردم و تلاش ها نشان از آرامش تازه شکل گرفته بود با ورود یک سری وجشی باز بهم ریختم و آرامش ام قربانی شد!
کنارش گذاشتم برای همیشه آخه من دیگه آدم دیروز نبودم!
من وارد دنیای زیبای خودم شده بودم!
نا زیبایی رو و آنچه باعث می شود زیبایی اش از بین برود پس می زند!
آرامشی که لازمه بودنش هست رو تنها می خواهد!
الان که برایت نوشتم کمی آرام شدم!
940510


اون تو رو برای با تو بودن می خواست و ازت لذت می برد!
فقط تو برای خودش می خواست!
یا به تعبیری برای هوس هایش!
یا می خواست تو رو ازش دور کند!
عاشقته هنوز هم عاشق ات بود!
بدبختی همین سالها کافی بود!
940512

هکر پیدا شده حساب ها رو رمزهاش رو عوض کن!
یا چند حساب بزار!
مراقب فضای مجازی باش!
940514

ذات یک اشغال رو نمیشه عوض کرد!
این نیاز به عزرائیل داره!
عمل جراحی مخصوص!
خوب این هم یک فرصت برای خیلی ها تا خودشون وارد آش زندگی مردم کنند!
چون به شکل طبیعی جای در زندگی آدم ندارند!
دوباره دور میشم حالا این امتحان خدا بوده این هم نتایج اش!
کاری به حق انسانی و برادری انجام دادم!
همبن هدف ام بود!
آدمها وقتی محتاج می شوند!
توبه کار می شوند!
چون نیاز دارند!
برگردند همان که بودند!
تو که این وحشی ها رو می شناسی!
940515

حس سردی پیدا کردم!
دیگه اون آدم چند روز پیش نیستم!
اتفاقی هست که افتاده!
علاقه ای به درست شدنش ندارم!
دیگه پیش آمده!
اینطوری به نفع اش هست!
حالا راحت با هر کی بخواد زندگی می کند!
کسی که بهش علاقه داشته باشد!
کسی که مناسب اش باشد!
شاید این علاقه من تا دیروز مانع زندگی خوب یک آدم می شد!
حالا آزاده و مانعی سر راهش نیست!
می تونه آدم مناسب خودش رو پیدا کند!
کسی که بتونه مراقب اش باشد و همیشه دوستش داشته باشد!
این چیزی هست که خودش هم تا امروز می خواست!
و آدم های که طرفدارش بودند!
پیش میاد!
خوبه در زندگی و در راه رفته این پیش نیامد!
فقط باید مراقب خودت باشی!
که تا کسی از این شرایط سو استفاده نکند!
خودش به زندگی ات تحمیل نکند!
وقتی این علاقه نیست دیگه نیازی نیست به کسی پیامک بزنی حتی نصف های شب برای دفاع از خواسته ات!
این منطقی تر هست!
منطقی هست!
ناراحت هم نیستم!
حالا زمان فراموش هست!
940520

/ 0 نظر / 57 بازدید