خدایا در این میان سالی

خدایا در این میان سالی!
در این آخرین لحظات سال نو!
تنها می خواهم به زندگی خودم توجه کنم!
برای مشکلات خودم تلاش کنم!
دیگه حاشیه ای رو نمی خوام دورم باشد!
تنها تلاش برای زندگی خودم!
چون فردا کسی نیست ازش مراقب ات کند تنها خودم هستم در این زمانه!
پس باید برایش سخت تلاش کرد!
خدایا آرامش را در این سال 94 هدیه می خواهم!
برای زندگی ام!
آنچه کمتر در این سالهای عمرم داشتم!
دیگه خیلی چیزها رو یاد گرفتم!
موجودات دو پا رو بهتر می شناسم!
زندگی رو!
حالا زمان پرداختن به زندگی خودم هست!
بدون حاشیه ها!
هر چی این وحشی دو پا هر جایی هست!
و هر جایی فتنه ای و فتنه گری!
باید مراقب باشی!
عاقل باشی و درست فکر کنی و بشناسی!
و گرنه وحشی دو پا پشت هر نقابی به کمین زندگی ات هست!
تا زمان رفتن!
931220

/ 0 نظر / 4 بازدید