جلوی خیلی ها یک قهرمان هستیم

طرف فکر می کنه پیش خودش یک اشغالی رو به زور از سر خودمون باز کردیم به هر طریقی با زور!
جلوی خیلی ها یک قهرمان هستیم از خوبی اونها و منافع و آبروی اونها دفاع کردیم!
940118

/ 0 نظر / 14 بازدید