باز اشغال با بوی گندش باعث آزار آدم هست

میگن مار از پونه بدش میاد دم خونه اش سبز میشه!
یک مشت اشغال رو آدم از خودش دور می کند تا زندگی بهتری داشته باشد! در آرامش و امنیت اخلاق و روان رشد کند!
باز اشغال با بوی گندش باعث آزار آدم هست!
اشغال بودار که شعور نداره!
اگر داشت مردم از دستش راحت بودند!
بیشعور خاک بر سر!
تاونه بی شرف!
940112

/ 0 نظر / 3 بازدید