زودتر می فهمیدی

اگر تو اینها رو بهتر درک می کردی و می شناختی!
زودتر می فهمیدی!
الان تو هم درس خونده بودی و موفق در کار و زندگی!
مدیون گشنه ها نبودی!
دور باش تنها از این اشغالها!
مرگ بهتر از این وحشی هاست!
940118

/ 0 نظر / 13 بازدید