در این سالها چه کار کردی

در این سالها چه کار کردی!
از زمانی که بخاطر اون قرارداد کذایی از نارفیق ضربه خوردی و اعتماد کردن به هر وحشی ارزشها و خوبیهایت زیر سوال رفت کارت که برایش سالها تلاش کردی از زمان آمدم سربازی!
رفتی یاد گرفتی وسیله گرفتی شرکت رو راه انداختی فیلم سازی رو تجربه کردی از صفر خودت شروع کردی و به آنتن تلویزیون کارهایت رسید که باورش رو هم نمی کردی تو همان کسی بودی که وحشی ها بهت کمک نکرد مثل حالا و جلوی حرکت ات رو سنگ انداختند با رفتار و افکار و زبان نیش دار!
برای تامین قسط هایت کار کردی تدوین و تصویر برداری کارهای عروسی، قسط های وسایل کارت که وابسته وحشی ها نشوی!
قسط هایت را با سختی های کم بودن کار نداشتن سرمایه برای داشتن مغازه تامین کردی!
شاید تو هم سرمایه داشتی الان کار و زندگی و همسر و بچه داشتی وقتی در کارت اون زمان بهترین بودی!
با تلاشی که داشتی!
سالهای جوانی گذشت!
حالا 8سال هست از کارت دور شدی!
بعد اون قرارداد کذایی!
خیلی چیزها یادت رفت!
چون تکرار نکردی تا یادت بماند!
بیشتر پای نت بودی و در کنار دوستانت زندگی رو بهتر یاد گرفتی!
دنیای مجازی و دوستانت در اینجا تنها دوستانت بودند!
همراه تنهایی و غربت ات!
بعد این 5 سال که با این وحشی های گشنه گذشت!
اشتباهاتت رو بهتر شناختی!
زندگی رو بهتر شناختی!
آنچه در سالهایی که دنبال هنر بودی 24 ساعت،کمتر وقتش رو داشتی!
باید اول اینها رو یاد می گرفتی در کنار زندگی اصلی هنر رو دنبال می کردی!
هنرمندی که نتونه زندگی خودش رو تامین کند و نتواند زندگی کند هنر نکرده!
اون هم در غربت میان یک مشت وحشی گشنه!
اشتباه اولم درس رو راه کردن موقع دیپلم بود!
هر چند سالها بعد دپیلم رو گرفتی!
اما بخاطر هنر نباید درس ات رو راه می کردی!
با این دنیای مدرکی!
تا سال سوم راهنمایی درس ام در حد خوبی بود و اون سالها نفر دوم در مدرسه شدم!
باید درس رو در رشته مناسب که تامین کننده زندگی ام بود ادامه می دادم!
در کنارش هنر برای تامین آرامش زندگی!
مثل استاد که در برج مراقب ات پرواز کار می کرد و در کنارش عکاسی که الان عکاس معروفی هم هست زندگی خودش رو هم دارد فرزند و ...!
این همه تجربه و شناخت و آگاهی الان رو نداشتم و راهنمای خوبی هم نداشتم در کنارم!
عاقلانه رفتار نکردم!
الان اینجای زندگی هستم!
برای تامین زندگی خودم میان این وحشی ها در غربت مشکل دارم!
و ترسم از فرداست!
برای تامین زندگی ام!
با این اقتصاد و بازار کار و این وحشی ها!
940109

/ 0 نظر / 4 بازدید