اما خدا گفت اساسی باید خانه تکانی کنید

سلام ما اینجا طوفان داشتیم!
بی سابقه هنوز ادامه دارد!
نمی خواستیم خانه تکانی کنیم بر عکس رسم و خصلت خراسانی مان!
اما خدا گفت اساسی باید خانه تکانی کنید!
عکس های دریایی ات در کنار شادهایتان زیبا بود!
هر کسی بود هم حال می کرد!
من یک زمانی جایم کنار ساحل بود!
تشکر از سفری که ما رو با خود همراه بردی!
با عکس هایت!
خصوصا اون عکس آخر
گفتم نیستی داری یک کاری می کنی!

/ 0 نظر / 5 بازدید