وسط این گشنه ها

وسط این گشنه ها!
مگر ندیدی طرف رو به دزدی و نهایت مرگ کشاند!
تو وسط این گشنه ها دنبال نسبت و فامیلی و انسانیت می گردی!
940118

/ 0 نظر / 5 بازدید