دستت رو می بوسم

آره اون باید خرج بچه اش رو بدهد!
خونه و زندگی!
میان این بی شرف های وحشی گشنه!
درک می کنم!
دستت رو می بوسم!
مثل تو آزاد نیست الان یاد بگیرد!
وقت آزاد ندارد!
من هم برای زندگی ام لازم دارم!
بدردم بخورد!
930316

/ 0 نظر / 13 بازدید