تو چرا غصه اینها رو می خوری

تو چرا غصه اینها رو می خوری!
طرف اسم خواستگار بشنود بال در می آورد!
اینها تو رو بیرون نکنند از خونه و زندگی ات!
شامس آوردی!
تو که این گشنه ها رو می شناسی!
غصه کسی رو بخور که آدم باشد!
واسه به اشغال کشیدن زندگی ات اشغال دورت زیاد هست!
در کمین هستند!
940116

/ 0 نظر / 9 بازدید