چقدر بد آدم میاد یک اشغالی دورت باشد

چقدر بد آدم میاد یک اشغالی دورت باشد!
وقتی بهش علاقه ای نداری!
بدرد زندگی ات نمی خورد!
باعث آزارت باشد!
نگذارد با افکارش روند سالم زندگی ات رو دنبال کنی!
این همان شیطان هست!
ابلیس!
شما هم شاید داشته باشید!
931212
/ 0 نظر / 4 بازدید