گشنه بدبخت

اگر این بدونه تو با این توله سگ ها فحش دادی!
باهات چه رفتاری می کند!
یک موقعیت رو ازش گرفتی!
این بدبخت رو که می شناسی!
گشنه حرومزاده ای که دومی نداره دومی هم برادرش هست!
اگر نبود که اینجا نبود!
گشنه بدبخت!
دیدی قبلا این مادر سگ و!
حالا خواهرهام ازدواج کنند!
برادرهام چه کار کنند!
بوزینه های توله سگ برادرت رو بگیرند!
940126

/ 0 نظر / 9 بازدید