چند نکته

استقلال رو در زندگی ات سعی کن بدست بیاوری!
استقلال!
وابسته نبودن!
وابسته بودن مثل یک اهرم نارنجک هست دست دیگران!
هر وقت خواستند از بین می برند تو را!
استقلال از هر نظر!
مالی و...!
داشتن توانایی های لازم زندگی بهت استقلال می دهد!
940402آخر هر چی رو نگاه کنی منافع آدمها وجود دارد!
هر چی!
مراقب باش قربانی منافع دیگران و قدرت طلبی و هدف مندی انسانها نشوی!
اینها طبیعی هست در همه وجود دارد!
همه ما دنبال منافع هستیم!
بهتر، بهتر!!!
برتری!
چهره زیباتر!
ماشین بهتر!
خونه بهتر!
داماد بهتر!
عروس بهتر!
و.....
اینها در ذات همه ماست!
زندگی بدون اینها وجود ندارد!
اگر باشه محکوم به فناست در این رقابت!
940402


همیشه برایم یادگیری زبان مهم بوده و الان مهم تر هست!
به بچه ها و خودمان اگر دیگه دیر نشده فرصت یادگیری بدهید چون لازم هست!
همیه اینو دوست داشتم بهش توجه بشه!
940402


هر خواستنی دوست داشتن نیست مردم آزاری هست!
شاید آدم نخواد اونوقت چی!!!!
میشه داستان مار و پونه!!!
940204

/ 0 نظر / 23 بازدید