داشتن فرزندی موفق آرزوی هر خاواده ای هست!

داشتن فرزندی موفق آرزوی هر خاواده ای هست!
فردی مفید!
این خوشبختی آدمهاست!
کار خوبی داشته باشد!
ازدواج موفق داشته باشد!
زندگی در آرامش داشته باشد!
بنوعی بی نیاز باشد!
عاقل باشد!
931216

/ 0 نظر / 5 بازدید