تنها راه برداشتن سنگ های سر راهت هست

دیدی یک راهی رو می روی!
می بینی یک مشت سنگ وسط جاده افتاده!
تنها راه برداشتن سنگ های سر راهت هست!
تا بتوانی ادامه مسیر دهی!
آره گاهی باید خیلی چیزهای و اشخاصی که تعلقی به زندگی ندارند رو باید فراموش کنی!
مثل هم همان سنگ های وسط راهت باید برداشته شوند!
تا مسیر راهت هموار شود!
این کمک به خودت هست!
و گرنه از ادامه مسیر باز می مانی!
931219

/ 0 نظر / 5 بازدید