جملات زیبا

شما هرگز دزد را به خانه تان راه نمی دهید !
پس چرا کسانیکه شادی شما را میدزدند در ذهنتان جای میدهید ؟!!!
(چارلی چاپلین)

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه،
و بدترین روز به تو درس میدهد ...!
فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،
اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...
تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...


ابرها به آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر...
گاهی دلگرمی یک دوست چنان معجزه میکند که انگار خدا در زمین کنار توست.
جاودان باد سایه دوستانیکه شادی را علتند نه شریک،
و غم را شریکند نه دلیل ...!تو
جزیره ی آرامشی
در قلب یک اقیانوس نا آرام
می بینی
گاه آرامش جزیره ای
تلاطم اقیانوسی را
مهار می کند
فاطمه حسینی فر -آذر 91-


انسانهـای خــوب ،
خــوشبختـی را تعقیـب نمیکننـــد؛
زنـــدگـی میکننــد و خــوشبـختـی
پـاداش مهـــربــانـی هــا، صداقتهــا،
درستکاری هـا و گذشت هــای آنهــاست ...!دوستان آرامش را هیچگاه با استراحت کردن اشتباه نگیریم ...
آرامش ، یعنی حرکت با بالاترین توان فیزیکی و روانی خود در جهت رشد و تکامل و به دور از آسیب ها .
حال این حرکت باید به سمت یک هدف واقعی ، ممکن، عمومی و اخلاقی باشد .


ممکن است عـاشـق زیبــایـی کسی شـویـــد،
امــایـادتـان بــاشد که در نهــایت مجبـــوریــد بـا
"سیـــرت" او زنـــدگـی کنیــد نـه "صـورت" او ...!

/ 0 نظر / 27 بازدید