پیدا و پنهان

خدا خودت می دونی چه کسانی چه وحشی هایی پیدا و پنهان دورم مثل کرم در این سالها بودند خدا این یعنی بهتر باش عالی!
بهترین جواب به این اشغال ها هر چند این اشغال ها در حد همان اشغال هستند این یعنی خوب باش!
940116

/ 0 نظر / 8 بازدید