وابستگی چیز خوبی نیست

وابستگی چیز خوبی نیست!
مثل خودمان که الان برای خیلی چیزها وابسته به دیگران هستیم!
چون به خودمان توان رشد در آن زمینه رو ندادیم!
کودکانمان رو وابسته بار نیاریم!
بگذاریم آنها خودشان کارهایشان رو انجام دهند!
مسئولیت پذیر باشند و متعهد!
تا فردا توانا باشد!
نه نیازمند به غیر!
این یک خدمت بزرگ است به خودمان و آنها و جامعه!
بگذاریم آنها بشناسند و رشد کنند!
تا مستقل باشند!
روی پای خودشان!
این بهترین محبت است!
931212

/ 0 نظر / 5 بازدید