گذشته کذایی تکرار شد دقیق مثل آنچه گذشته بود

تو وسط اون گذشته کذایی با اینها برایم این آرزو رو داری!
من ساده ام،خارهای کنار هر چی رو نمی بینم شما چرا،تا حالا چند بار این فکر و مطرح کردم!
دوباره وحشی ها رو از خواب بیدار کردم با گفتن حتی فکر این موضوع،تصورش در ذهن خودم!
گذشته کذایی تکرار شد دقیق مثل آنچه گذشته بود!
940120


/ 0 نظر / 10 بازدید