اینها آدم هستند

یک دختر عموی بیشعور غار نشین دارم!
20 سال هست در این دنیا ندیدم باشند!
غار نشین هستند!
اینها آدم هستند!
زندگی رو می فهمند!
کسی که تا حالا مفت خورده حتی یک نون هم نگرفته!
یک لباس برای خودش!
اینها آدم هستند!
از بچگی پدر این غارنشین ها جلوی منو می گرفت نکنه من با کسی دیگه ازدواج کنم!
نمی دونم آخر از دست این اشغال ها چه سرنوشتی پیدا می کنم!
بی عقل ها!
بیشعورها!
شغال ها!
خیری که در زندگی ام نداشتند!
چه سرنوشت شومی برایم در نظر گرفته اند!
مثل شوم بودن،اشغال بودن خودشان!
خدایی اگر هستی کمک ام کن!
از یک مشت بی عرضه چه انتظاری داری!
بی عرضه ای که کاری برای خودش نکند!
عقل نداره تعطیل است!
این نشان از تربیت هست!
وبا همین هست!
جنس خراب!
یک باغ وحش مثل زندگی خودش برایش خوب هست!
وحشی هست!
اونجا شاید از غار نشینی در بیاد!
آدم بشود!
هفت خط تر از اینها هستند!
940118

/ 0 نظر / 10 بازدید