در حال تدوین پشت صحنه فیلم کوتاه آخرم

در حال تدوین پشت صحنه فیلم کوتاه آخرم در سال 1385 هستم سالها دوری،8 سال از فیلم سازی و شرایط کاری دور شدم! پشت صحنه رو نگاه می کنم انگار همین الان بوده همه چی زنده است تازه هست روزهای که خوب بود سخت بود اما با خاطرات خودش!

در گیر حاشیه ها شدن و نبودن شرایط کاری مناسب باعث شد به مرور از آدمی منظم و کاری و خوب، یک مدیر شرکت و هنرجوی در حال تلاش و پشتکار و شناخت!

به شرایط امروز برسم!

941117

/ 1 نظر / 16 بازدید
25mehr

من هم اون گوشه تصویر با ژاکت قهوه ای! [چشمک] اون موقع 28 سالم بود! اینها هم عوامل و بازیگرها در صحنه فیلم![ماچ] یادش بحیر! جونی![لبخند]