این چند روز

یک مقدار خواب برای کنترل فشار روحی!
تفکر!
آرامش!
دوری از اشخاص نا مناسب!
محیط این چند روزه برای تفکر بهتر!
اینطوری گذشت!
این چند روز!
940124

/ 0 نظر / 4 بازدید