آخر این محبت کردن من چه خیری دارد

آخر این محبت کردن من چه خیری دارد!
اون هم یک نمک به حرومی مثل بقیه میشه!
فردا کمبودهایش رو گردون تو خواهند انداخت هر دوی شان!
تحقیر میشی مثل الان!
تو مرا خوشبخت نکردی!
محبت مادر بزرگش برایش باشد بهتر است!
دوری کن ازش!
940122

/ 0 نظر / 9 بازدید