بهترین دوست تمام زندگی

همسر می تونه بهترین دوست آدم باشد!
بهترین دوست و بالاتر کسی که برای همیشه و در همه لحظه ها کنارم باشد!
من خودم می خواستم همسرم تنها کنارم باشد!
همراه و همدل زندگی هم!
برای هیمشه!
تنها همین!
بهترین دوست تمام زندگی!
تنها همین رو می خواهم!
940126

/ 0 نظر / 10 بازدید