دوست دارم زودتر از این حاشیه ها خارج شم

دوست دارم زودتر از این حاشیه ها خارج شم!
 داره همین هم می شود!
اینجا آگاتا کریستی هم باشی کم می آوری!
هر جایی نگاه می کنی نهایت به منافع بر میخوری! پیدا و پنهان!
هر چند اغلب در پشت سکوت ها و موزیانه هست! طرف که خودش لو نمی دهد!
هر چند تابلو هست در رفتار!
اون هم یکی برای تامین منافع خودش خواهد گرفت کس زیاد هست!
کسی که به فکرت نیست چرا بهش فکر می کنی!
این دوست داشتن نیست!
نابودی زندگی خودت هست!
نهایت یکی رو پیدا می کند اون که برایش صیغه شدن آزاد هست ملا هم دورش زیاد هست!
اگر خودشان به فکرش نشدند دیگران هستند!
خوب باشد کنار پسرش!
مانع خواسته هایش نباش!
خودخواه!
الان اون یک غریبه هست!
نسبتی با ما ندارد!
با غریبه ها فامیل هست!
اون که برایش عادی هست!
قبلا تجربه اش رو داشته!
مهم یاد گرفتن هست!
اونها دارند شرایطی فردا کسی مراقب اونها و تامین کننده زندگی شان باشد من کسی رو ندارم!
باید به فکر زندگی خودم باشم!
کسی دلش برای دیگری نمی سوزد!
اینو در این سالها یاد گرفتی!
خودت اگر دلت برای خودت نسوزد!
اون سالها بخاطر قرارداد زندگی ام اونطوری شد!
چون دیگران به فکر منافع خودشان بودند!
منافع شان از هر چی مهم تر بود!
تو عاقلانه رفتار نکردی!
منافع خودت رو مراقب نبودی!
که ضربه نخوری!
از دست ندهی!
ضرر نکنی!
منافع عادلانه!
گرفتار اون وحشی ها شدی!
به زندگی خودت برس!
دور باش از این وحشی های گشنه!
خوب باش!
940127

/ 0 نظر / 16 بازدید