ای کاش جایی برای رفتن داشتم

ای کاش جایی برای رفتن داشتم!
بیشتر توانی برای رفتن!
پرواز می کردی!
با قدرت لانه ای می ساختم!
لانه ای نزدیک به آسمان که بوی آزادی داشته باشد!
در آزادی می توان زندگی داشت همه چی داشت!
بیخود نیست گنجشگ گندمی که ما برایش می ریزم رو با بهای آزادی اش عوض نمی کند!
931207

/ 0 نظر / 5 بازدید