25mehr
نشانه های زندگی : زندگی را در همین لحظه بگذران و آن را آنچنان زیبا بیافرین که ارزش بیاد ماندن را داشته باشد
 
نویسنده: 25mehr - چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤

طرف اونه گرفته چون بدرد لاسیدن و حال کردن می خورده!
خیلی ها همین خصوصیت اون و مریم رو شاید بخواهند!
برای لاسیدن و برای زندگی!
زن خوبی برایشان می تواند باشد!
منافع شان رو می تواند تامین کند!
بدرد زندگی می خورد!
انشاا...
940126
نویسنده: 25mehr - چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤

اقتصاد هم نباشد چرخ زندگی نمی چرخد!
اول شرایط بعد آدم خوب رو پیدا کن که مناسب ات باشد!
اخلاق،رفتار!
خصوصیات!
به هم می آید!
می توانید با هم زندگی کنید!
سازگاری دارید!
مادر و پدر مناسبی برای فرزندتان می تواند باشد!
شریک زندگی مناسب برای شما و خانوده تان!
خانواده اش مناسبتی با شما دارند!
و...
940126
نویسنده: 25mehr - چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤

مثلا کسی نباشه مراقب ات باشد!
زمانی که دیگه خواهر و برادر و مادر نباشند!
یکی می خواهی همیشه باهات باشد!
در کارها کمک هم باشید!
نه!
940126
نویسنده: 25mehr - دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤

فردا خواهر و برادر هم می روند!
کی می خواد کمک ات باشد!
غذا درست کند!
و...
مادر که تا آخر عمر نیست!
940124
نویسنده: 25mehr - سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤

گوه ها زمانی که می بینند دنبال کسی هستم واسه ما همه تو کف می شوند!
وقتی هم دنبال کسی نباشی!
فراغ می شوند!
این بیشعور ها اگر آدم بودند!
غار نشین نمی شدند!
می رفتند یکی رو بدبخت می کردند!
این گوه ها؟!
شرشون خدا بکند!
راحت میشه آدم!
خیری که ندارند!
به این گوه ها فکر نکن زندگی خودت نابود می شود!
بزار تو کف باشند سقط شند!
حیف آدم!
مثل این سالها دور باش!
برای بهتر شدن زندگی خودت تلاش کن!
از این وحشی ها دور باش!
خوی وحشی دارند!
برای سلامتی خودت دور باش!
940124

اینها هم بدشان نمی آید چورهای بیشتری به آنها اضافه شود!
بنر هم می زنند!
در این روزگار گشنگی!
از گشنه هر چی بر میاد!
هر چند گشنه هم به گوه خوردن خودش راضی هست!
940124

تفکر آدم می تونه تغییر کند!
اگر با مریم ازدواج نکنی کسی دیگه مهم توان زندگی کردن کنار هم است!
زندگی کردن!
بتوانی کنار هم زندگی کنی!
آره تفکر آدم تعییر می کند!
اما همین تغییر هم خیر باشد!
خوبی در اون باشد!
940124

اون نمی خواد ازدواج کند!
و گرنه با تغییر تفکرش می تواند زندگی دوباره داشته باشد!
نیازی ندارد!
نیازی به گند کشیدن زندگی اش توسط گشنه ها!
نیازی ندارد!
940124

حرف هایت رو به عشرت گفتی!
به شکل واقعی!
مثل یک جلسه خواستگاری رسمی!
همه واقعیت ها رو!
سخت بود!
سخت بود تحقیر شدن!
زجر آور برای نداشتن شرایط مناسب!
و گفتن شرایط خودم!
آبروی خودم رو بردن!
اما بهتر بود تا آبروی دیگران زیر سوال رود!
حداقل به یک آدم نزدیک گفتی!
به اون شکل دیگه می افتی آبرویت کمتر می رفت!
چون بین خودمون بود!
آرامش بیشتری داشتی!
اما بزار یکبار برای هیمشه آبروی آدم برود!
راحت می شود!
حرفش رو گفته تمام!
هر چند باید مراقب آرامش ات باید باشی!
اما اینها واقعیت های زندگی ات هست!
هر آنچه هست!
خوب و بد!
940124

دور باش!
از این شغال ها!
940124
نویسنده: 25mehr - دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤

تو اونو مناسب زندگی خودت به عنوان همسر می خواستی!
با هم مناسب ترین بودی!
زندگی خوبی می توانستی داشته باشی!
اما اون خوبه!
شرایط زندگی های بهتر رو دارد!
می تونه با آدمهای بهتر زندگی کند!
اگر خودش بخواهد!
دور باش تا خودش انتخاب کند!
با علاقه ات مانع عالقه مند شدن او پایبند شدن به ادم مناسب نشو!
این راحتی خودت رو بدنبال داشته!
آرامش خودت که می توانی برای زندگی خودت بگذاری بعد سالها حاشیه!
این به نفع هر دوی شماست!
لااقل خودت!
این زندگی من هست!
بهتر بودنش رو می خواهم!
برایش تلاش کردم و می کنم!
اون منو نمی خواد!
یا شرایط اجازه نمی دهد!
یک واقعیت است که با خواستن متفاوت است!
هر دو به زندگی خودمان توجه کنیم!
برای هم حاشیه نشویم!
برای عرشیا هم بهتر!
آدم مناسب تر در زندگی اش باشد!
بهش فکر نکن!
خودش توان اداره زندگی اش رو تنهایی داشته در این سالها و دارد!
940124
نویسنده: 25mehr - یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤

تو حاضری همه چی رو از دست بدهی!
اما اون تنها خوب باشد!
تنها اون خوب باشد!
راضی!
برای خودت هیچ نمی خواهی!
940122
نویسنده: 25mehr - شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤

غیر از داشتن شرایط مناسب!
داشتن یک آدم مناسب هم برای آدم شرط هست!
برای زندگی!
کلا برای هم نشینی!
940122
نویسنده: 25mehr - شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤

هیچ چیز با ارزش تر از آرامش و سالهای عمرت نیست چون اینها با هم زندگی ات رو می سازند!
کسی که علاقه ای به زندگی کردن با آدم نداشته باشد!
دلیل نداره دنبال اش باشی!
این یک چیز دو طرفه است!
تمام!
عمرت تلف نکن!
به اندازه کافی از اینها دیدی!
هیچ چیز بالاتر از منافع شان برایشان نیست!
بهترین منفعت تو هم سالهای عمرت هست!
همیشه 5 سال گذشته یادت باشد!
این یعنی علاقه به خودت!
تو سعی خودت در حد توانت انجام دادی!
صادقانه دیگه کافی و تمام!
تا اینجا هم ضرر کردی!
عمرت ارزش بیشتری دارد برای ساختن زندگی ات!
سرمایه زندگی ات هست!
کسی که اینها رو درک نکند!
سلامت زندگی ات!
ازدواج با تو را!
تو را نخواسته!
نفعش در جایی دیگر بوده است!
مناسب تو نبوده است!
یا هر دو مناسب هم نبودید!
تمام!
به هر دلیلی!
مراقب باش!
مهم نهایت خوبی آدمهاست!
940122
نویسنده: 25mehr - چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤

دیگه کسی به فامیل کمتر نگاه می کند!

بیشتر نفع خودش!

میگه یکبار زندگی می کنم!

اون کسی رو که می خوام!

ما اینطوری زندگی می کنیم!

نسل بعدمان خودش مثل ما نفع خودش رو انتخاب می کند!

مثلا در شهر زاهدان زندگی می کنی!

بیرجندی هستی!

میری با یک زابلی ازدواج می کنی که استان اونهاست!

بیشتر از قومیت اونها اینجا هستند و بنوعی کشور اونهاست بومی اینجا هستند!

قدرت دست اونهاست!

با ازدواج با یک زن یا مرد زابلی راه خودت رو هموار تر می کنی!

اینطوری لااقل ظاهرا راحت تر هستی!

چون بنوعی هم آخور همون ها هستی!

دیگه کسی بهت نمی گه از اینجا برو ما بومی اینجا هستیم و قدرت دست ماست!

تازه منافع هم پیدا می کنه!

به آدمهای جدید!

فرصت های جدید!

شهر جدید!

هم دسترسی پیدا می کند!

بهش بگی نه ما با غریبه ازدواج نمی کنیم طرف برایت شمشیر می کشد!

بنوعی اونو آدم حساب نکردی!

خواهی نشوی رسوا یا همرنگ جماع شو یا سختی هاش رو تحمل کن!

کلا خوبه همه فرهنگ ها کنار هم زندیگ کنند با هم فرهنگ ها باعث اختلاف نباشد!

باعث پیوند با هم باشد!

مثلا بختیاری میگه من این لباس بومی و زبان رو دارم بیرجندی میگه من هم این لباس و زبان و مراسمات!

کنار هم می گذاریم می گویم ما این فرهنگ رو داریم!

فرهنگ مشترک می شود!

منافع مشترک!

امیدورام خیر باشد برای نسل جدید!

مهم خوب بودن هست!

کنار فامیل یا غریبه!

نهایت خودت باید برای خوب بودن خودت تلاش کنی!

از هیچ کس انتظار نداشته باش!

شاید کسی نخواهد تو خوب اشی!

تا خودش نفعی ببرد!

940119
نویسنده: 25mehr - چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤

فامیل ما اغلب الان با غریبه ازدواج کردند!

سیستانی ها!

با شیرازی ها!

مشهدی ها!

بیرجندی ها!

اهل سنت!

حتی با اهل سنت!

این نتیجه نسل دوم ماست که در شهرها ساکن شدند!

یا نسل سوم ما!

دیگه تنها جمع خودمانی نیست یا همان بچه های یک روستا!

یا روستاهای هم جوار!

در بیرجند!

روابط فامیلی نزدیک!

کم شده بندرت!

940119
نویسنده: 25mehr - پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳

فامیل و غیر فامیل بودن برای کسی مهم نیست!
اونهایی که آدم خوبی بین خودشان دارند!
بدون نیاز به دیگران زندگی شان ادامه پیدا می کند!
کسی هم که نداشته باشد!
مجبور می شود گزینه های دیگه رو در نظر بگیرد!
گروهی که منافع اونو تامین کند!
نهایت کمتر ضرر کند!
931123
نویسنده: 25mehr - جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳

در این سالها یاد گرفتم!
اول بشناس!
خودت!
دیگران!
زندگی!
مثلا وقتی داری کسی را برای همکاری،همنشینی،ازدواج و... انتخاب می کنی!
خودش و خانواده اش!
فامیل اش!
اخلاق و خصوصیات و افکار،شرایط!
تا شناخت نداشتی راهی رو انتخاب نکن!
عجله نکن!
عاقلانه و با فکر!
احساسات جلوی دیدن واقعیت ها را ازت نگیرد!
مثلا برای زندگی مشترک توانایی هایی لازم داری!
با یک نگاه عاشق شدن معنایی ندارد!
ظاهر یکی رو می پسندی!
اما وقتی جلوتر می روی چیزهای زیادی رو می شناسی و درک می کنی!
مثلا خودم بخاطر دیدن یک فامیل در عروسی بهش علاقه مند شدم!
نگاه اول ظاهر بود و شرایط اقتصادی!
گفتم آدم عاقلی هست!
از نتیجه کارهایش در زندگی!
مادرش هم دختر دایی مادرم هست!
خانواده ام گفتند شراط اون بهات فرق می کند!
مخالفت ها شروع شد!
مادرش مخالف بود و با رفتارهاش اینو نشون می داد!
من اون موقع خبر نداشتم اما طرف یکی دیگه رو سه سال بود که می خواست!
یک غریبه!
رابطه ما بهم خورد!
احترام ها شکسته شد!
توهین جایش را گرفت!
تمام خانواده اش با ما قطع رابطه کردند!
با من!
مخالفت ها در رفتارهایشان خودش رو نشان می داد!
اون یک سال بعد با همان شخص ازدواج کرد!
و الان یک بچه 2 ساله دارد!
5 سال گذشت زمستان 87 بود!
بعد من به خاطر فوت همسر خواهرش بهش علاقه پیدا کردم!
خواهرش هم سن ام بود!
2 سالی کوچک تر!
زیبا بود!
من از 20 سالگی بهش علاقه داشتم!
حتی بیشتر از خواهرش!
بعد به مرور با رفتارش متوجه شدم بهم علاقه ای ندارد!
برایش مناسب نیستم!
هر چند واقعا برای هم شاید مناسب بودیم!
چون محبت بین ما می توانست شکل بگیرد!
با هم خوب باشیم!
آره در زندگی حاضر شدم با یک زن بیوه که یک بچه دارد هم زندگی کنم!
شاید بگید چی داشت!
اون خواهرش که کارمند بانک و خونه و ماشین و تحصیل کرده!
این یکی هم خونه و ماشین و کارمند!
شاید بگید دلیل اقتصادی هر دو جا خودش رو نشان می دهد!
آره چون بعنوان یک کمک برای دوام زندگی بهش نگاه می کردم!
باکره بودن برایم در موردش مهم نبود!
چون هدف زندگی بود!
به مرور وقتی رفتارها رو دیدم!
اخلاق برایم مهم تر از اینها شد!
مهم تر از ظواهر!
بخاطر از دست رفتن آرامش ام در این سالها خیلی زمان رو از دست دادم!
دیدم آرامش مهم و اساس دوام آن است!
نباشد هیچ کار نمی توانی بکنی!
همه چی رو از دست می دهی!
اخلاق برای آرامش!
شناخت و درک درت برای آرمش!
شناخت توقعات و خواسته ها و تمایلات!
حاشیه ها عمرت رو تلف نکند!
از حاشیه ها دوری کن و به زندگی خودت توجه کن!
مهم زندگی خودت هست!
ساختن اش!
این کمک به زندگی خودت هست!
بچه داشت من هم بچه دوست داشتم!
الان 12 سالش هست!
اون دیگه به من نیاز ندارد!
خودش یک مرد زندگی دارد!
که همه زندگی اش را برایش بگذارد!
آره همیشه فکر کردم تا راه مناسب رو پیدا کنم!
اشتباه ام رو بفهمم!
5 سال می توانست برای کمک به زندگی خودم بهتر باشد!
عمر آدم ارزش بیشتری دارد!
یک شخص عامل خوشبختی انسان نیست!
خودت باید باعث خوشبختی خودت و دیگران باشی!
با رفتار درست و اخلاق درست!
آدم خوب هم لازمه اش هست!
یک نعمت است!
خوبی ها کنار هم خوبی می آفریند!
کسی که به خودش نتواند کمک کند!
انتظار کمک از دیگران رو اصلا در این روزگار نباید داشته باشد!
توقع بجایی هست!
اول خودت باید مهم باشی!
توانا!
تا کسی بتواند کنارت آرامش پیدا کند!
خودت هم آرامش داشته باشی!
ضعیف باشی دیگران خوردت می کنند!
در این جامعه خورد می شوی!
تحقیر!
کسی برایت مهم نباشد!
چون هر کسی یک کسی دیگه برایش مهم تر پیدا می شود!
تو خودت برای خودت باید مهم باشی!
عمه،دایی و خاله و فامیل تنها یک واژه هست وقتی منافع در میان باشد!
دیگه هیچ کدام معنا ندارد!
انگار یک جا غریبه ای!
تنها!
خودت باید شرایط ادامه زندگی رو برای خودت فراهم کنی!
بدون توقع از دیگران!
دیگرانی که گرسنه باشند رحم به کسی نمی کنند!
با توانایی بیشتر!
مهارت!
شناخت و آگاهی!
تلاش و پشتکار!
عاقل بودن!
تفکر درست!
اونها هم ضرر نکردند!
من هم!
چون واقعا اونها گزینه ای برای خوشبختی ام نبودند!
خوبی یعنی خودت!
با بهتر بودن برای خودت!
بهتر باش!
الان بعد 5 سال هیچ کدام از این افراد برایم اهمیت گذشته رو ندارند!
و ای کاش هیچ وقت نداشتند!
حاشیه هایی که تنها عمرم رو گرفت!
فرصت برای بهتر بودنم!
کسی برایش مهم نیست اینها!
خودت دلت برای خودت بسوزد!
شاید کامل نگفته بودم!
همه چی رو برای شناخت بهتر برای خودم و شما!
روزهای خوبی داشته باشید!
شناخت بهتر زندگی بهتر!
شناخت کامل تری از زندگی داشته باشید!
تحیلی کنید رفتار خودتان را!
کارهای درست و نادرست رو بشناسید!
وقت خودتان رو بیهوده هدر ندهید!
هر ثانیه اش یعنی استفاده برای زندگی بهتر!
هر ثایه از زندگی یک درس تازه دارد!
قران هم همه چی رو برای شناخت گفته است!
آگاهی!
پس تا شناخت و آگاهی درست نباشد!
راه درست انتخاب نمی شود!
در آرامش با آرامش حرکت کنید!
خدا مراقب شما هست!
عاقل باشیم!
مراقب خودتان باشید!
کمی دور شدن گاهی بهتر واقعیت ها رو نشان می دهد!
به خودت فرصت بدهد!
آرامش!
وسط طوفان واقعیت به خوبی دیگه نمی شود!
حالا نگاه کن....!
مثل این چند هفته من!
نگاه کن!
بررسی کن!
فکر کن!
بشناس!
فرصت بده!
زندگی رو خوب یاد بگیر!
زندگی کردن!
931201
نویسنده: 25mehr - دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

طرف منتظره یک غریبه پیدا شود!
غریبه یا آشناا!
مد چی باشه!
نفعش!
بهتر باشد!
برود دنبال زندگی اش!
عروس شو بیوه نمونی!
941117
نویسنده: 25mehr - یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳

تنها دوست داشتن نیست!
همه چی باهاش حل نمی شود!
زیر یک سقف در یک زندگی می توانی کنار هم با تمام مسائل مربوط همراه و هماهنگ و راضی باشی!
اگر این باشد میشه دوست داشتن!
زندگی خوب!
931203
نویسنده: 25mehr - یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳

قدیم ما می خواستیم با غریبه ازدواج کنیم!
بقیه میلی نداشتند!
گفتیم خوششان نمیاد!
تنها میشیم!
حالا آشنا ها با غریبه ازدواج کردند!
ما تنها شدیم!
این بازی چند چند میشه!
به نفع داور!
931203
نویسنده: 25mehr - جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳

حالا اونهایی که ازدواج کردند!
تو رو و امثال تو را تحقیر می کند!
اول بخاطر اینگه شاید تو اینطوری گناه کاری!
یادم نمیاد بردارهام گناه کار باشند!
حتی از تویی که ازدواج کردی پاک ترند شکر خدا!
طرف اگر در زندگی جایی اشتباه کرده و شرایط ازدواج یا آدم مناسب رو ندارد این تنها گناهش هست!
درسته ازدواج نکردن وجه خوبی ندارد!
بین کسانی که متاهل باشند!
انگشت نما می شوی!
طرف فاحشه بوده حالا ازدواج کرده!
آره مسئولیت های زندگی مشترک رو همه دوست دارند!
تنها نبودن،داشتن فرزند،تلاش برای اداره زندگی مشترک و اهداف مشترک و...!
آره تنها گناهم نداشتن شرایط مناسب و آدم مناسب هست!
ما گناه کاریم تو فرشته!
همین که هر چی هستی آدم باشی!
شرت به کسی نرسد خودش نعمت است!
تو به فکر منافع خودت باش!
که شیطان رو اینجا درس می دهی!
کافیه طرف کامل بشناسد تو را!
همین برایش کافی هست!
آره آدم باید بدونه با چه وحشی داره زندگی می کند!
این شرط لازم برای ازدواج و کافی برایش هست!
خود پیامبر هم اینو فرمودند!
طرف یک وحشی بوده حالا چند تا شده!
اینو نمی خوای!
931208
نویسنده: 25mehr - سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤

این 5 سال در حاشیه ها گذشت!
خواستم کسی رو داشته باشم که در شرایط سخت زندگی ام کمک زندگی ام باشد!
اما دیدم منافع خیلی ها در میان هست!
برای منافع شان هر رفتاری انجام دادند!
به گفته خودشان جلوی بدبختی یک نفر رو می گرفتند!
من که شرایط زندگی ام مشخص بود!
وقتی شرایط یک خواسته رو نداشته باشی!
مثل رفتن به جنگ بدون مهمات هست!
تنها عمرت تلف می شود و آرامش ات!
دلیل خواسته هایم رو گفته بودم!
گفتم ندارم که نگویند به زور یکی رو می خواست مال خودش باشد!
خودخواهی!
و دیگرانی بخاطر منافع شان هر رفتاری رو انجام دادند!
هر چیزی رو دیدم!
هر رفتاری!
گاهی 20 ساعت در روز سردرد داشتم!
تجربه این همه موج رفتارها رو نداشتم!
اون هم از نزدیکانی که کمتر شناختی به خاطر درگیر بودن با کارم در این سالها داشتم!
تنها ظاهرشان رو دیده بودم!
لبخندی که بر لب داشتند!
نه باطن شان!
این اولین برخورد جدی من با اینها در این سالها بود!
چاقو کشیدند- تو گوشم زدند -و هر شکلی که می توانستند توهین کردند!
تنها بخاطر اینکه من جلوی منافع اونها ایستاده بودم!
آدم مناسبی از نگاه اونها نبودم!
خدا رو شکر رفتی یک آدم مناسب گیرت آمد مثل دیگران!
دیگرانی که کمتر باعث آزار و سلب آرامش ام شدند چون اونها غریب بودند و جلوی چشم ام نبودند!
رفتند دنبال زندگی خودشان!
خوشحال ام از اینکه خوب اند!
وقتی تعلقی ما به هم نداشتیم!
از همه اونها بخاطر خودخواهی و نادانسته هام معذرت می خوام اگر باعث نارحتی اونها شدم!
به خاطر شناخت کم خودم از زندگی و خودم و اونها!
فامیل این بود برایم!
آدم خوب مهم هست کسی که باعث آرامش باشد!
با یک چرخ نا مناسب کسی به جایی نمی رسد!
در زندگی نمی توان اشتباه کرد چون باید یک عمر زجرش و تحمل کنی!
خودت و دیگران!
منطقی باش!
خوب باش!
عاقلانه رفتار کن!
کسی که عقل درستی نداشته باشد و انتخاب های عاقلانه نمی تواند همراه و همنشین مناسب زندگی باشد!
تعارف ندارد!
وقتی عاقلانه رفتار کنی خودت و دیگران در امان هستند!
کسی گفت چند نفر در زندگی ات بودند تا حالا!
من از 17 سالگی شاید کسی در زندگی ام بوده که نتیجه ای جز دوری از اهداف واقعی زندگی ام نداشته هیچ سودی نداشته همه اش ضرر بوده است!
اما آدم دختر بازی نبودم تنها 5 نفر تا حالا!
اونها هم هدف ام برای زندگی بوده!
دو تا بنوعی همکار بودیم و شاید بیشتر به خاطر همین مشترکات با هم آشنا شدیم و آن یکی آخری فامیل و یکی دختر همکارم که اون بخاطر مشترکات کاری بود و رابطه با خانواده شان!
این بود آدمهای زندگی ام که برایش بیشتر از 10 سال صرف شد مجموعا!
10 سالی که می توانست برای ساختن زندگی ام صرف شود!
ایجاد شرایط مناسب برای زندگی بهتر!
سرمایه بزرگی رو از دست دادم!
که همان عمرم بود!
داستان منافع ادمها ادامه دارد!
قربانی خودخواهی خودت و دیگران و منفعت طلبی اونها نشوی!
اول با خودت کنار بیا!
شرایط خودت و دیگران رو درک کن!
همه چی رو منطقی بررسی کن و شناخت از خودت و زندگی و دیگران داشته باش بعد یک راه مناسب رو انتخاب کن!
شناخت باعث آگاهی و آگاهی باعث انتخاب بهتر و مناسب می شود!
با تامل!
با حوصله نه با عجله و احساسی!
عاقلانه!
نه خودخواهانه و جاهلانه!
خوداهی باعث میشه همه چی رو خوب نبینی!
درست و منطقی!
تنها خدا رو شکر زندگی خودم در این سالها خراب شد و دیگرانی آسیب ندیدند!
زندگی و خودم و دیگران بهتر شناختم!
اینها که تعلقی به زندگی ام نداشت!
مراقب باشید عمرتان تلف نشود!
همیشه شاد و موفق باشید!
دورتان پر آدم خوب!
اخلاق مناسب برایتان مهم ترین باشد!
چون هر چی باشد اخلاق مناسب نباشد!
زندگی دوام ندارد!
بقیه رو کم و زیاد می توان با اخلاق بدست آورد با تلاش سخت کوشی!
اخلاق پایه و اساس زندگی هست!
خودتان رو در گیر حاشیه نکنید عمرتان تنها تلف می شود!
خودتان ضرر می کنید!
آرامش تان رو از دست می دهید!
آرامش لازمه زندگی است!
مهرت برای آدم مناسب و زندگی خودت و کسانی که لیاقت محبت ات رو دارند بگذار نه هر اشغالی!
940111
نویسنده: 25mehr - سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤

دختر مال دیگران هست تامین منافع دیگران!
فردا ازدواج کرد نهایت منافع خودش و شوهرش برایش مهم هست!
940111
نویسنده: 25mehr - یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤

سالهای اول جوانی زود علاقه مند می شدم و اگر تجربه حالا بود سراغشان نمی رفتم!
اون هم برای تنهایی!
چون از بچگی بیشتر تنها بودم!
مثل الان این همه امکانات ارتباطی نبود!
و خیلی سالها برای این هدر رفت!
و شرایط ازدواج رو هم نداشتم!
بیشتر احساس بود تا تفکرعاقلانه و مناسب!
شناخت و تجربه الان رو نداشتم!
تنهایی دلیل نبود!
الان 5 سال هست تنهایم!
در این غربت میان این وحشی ها!
کسی که دورش شلوغ بود!
حالا تنهاست!
اما احساس تنهایی نمی کند!
چون تنهایی و آرامش اش بیشتر ارزش دارد تا با هر وحشی بودن!
لا اقل آرامش اش آسیب نمی بیند!
لازمه زندگی و تداوم آن!
940109
نویسنده: 25mehr - یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤

درسته شاید نگاه ام به افراد این سالها در زندگی ام  نصفش برای بخش مادی بوده چون خودم توانش رو نداشتم می خواستم یک نفر کنارم کمک باشد تا زندگی بهتر بگذرد و نقص ها کمتر شود اما حالا می بینم حاضرم هیمن نداری ها باشد حل می شود اما اخلاق خوب و آدم خوب کنارش باشد تا همراه خوبی برای زندگی باشد طعم زیبای زندگی!
بعد تحصیلات و ظاهر!
من اخلاق ات را با پول و زیبای و هر هوسی دیگه عوض نمی کنم!
940104صفحات وبلاگ
RSS Feed