سریال کره ای جدید!
افسانه خورشید و ماه!
برای اونهایی که می خواهند!
نمونه ای دیگه از روانشاسی انسانها رو تجربه کنند!
قدرت طلبی!
زاد و ولد!
هدف مندی!
همان تمایلات انسان!
در زندگی دیده اید!
یا تجربه خواهید کرد!
تنها یک تجربه!
نه الگوی خوب یا بد!
سریال شبکه یک سالهای رنج هم کار کارگردان خوبی هست!
که سالهای پیش سریال موفقی رو ساخت!
که الان اسمش یادم نیست!
اون هم در شمال ایران و ... ساخته شده بود!
931129