در خانواده ای به دنیا آمدم که درآمد کارمندی متوسطی داشیتم!

تا امروز خدا رو شکر محتاج کسی نبودیم!

در حد خودمان داریم که محتاج کسی نباشیم!

همه چی برایمان آمده بود!

من که درس ام رو راه کردم و ادامه ندادم زیر پا گذاشتن این داشتن ها بود!

دیگرانی هستند که ندارند اما بهتر از من رفتار کردند!

یا اگر انتخاب رشته مناسبی برادرهایم انجام ندادند که مناسب زندگی شان باشد!

که حالا محتاج کسی نباشند!

تنها خواهرم الان در رشته خودش موفق هست و محتاج کسی نیست!

برادر اول ام آدم کاری هست از همان ابتدا هم درس می خواند هم کار می کرد!

اما ای کاش درس اش رو هم ادامه می داد!

رها نمی کرد!

الان هم برای خودشان هر دو در یک شرکت مربوط به رشته خودشان،فروش خطوط اینترنت کار می کنند!

همه چی برایمان فراهم بود!

من خودم تا حالا برای گرفتن گوشت و برنج و .. به مغازه نرفته ام و تجربه ای ندارم!

اینها خوب نیست!

هر چی آدم بیشتر وارد زندگی شود بیشتر مهات های زندگی رو می آموزد!

نباید کسی رو وابسته بار آورد!

باید بهش فرصت داد تا خودش رو پای خودش بایستد!

940110